Literary Works

#WorldHemophiliaDay

இன்று உலக ஹீமோஃபீலியா தினம்..
அடிபட்ட காயங்களில், இரத்தம் உறையாமல், தொடர்ந்து கசியும் நிலை "ஹீமோஃபீலியா" ஆகும்..

"சிறு மூக்கு உடைஞ்சிருச்சு..
இரத்தம் நிக்கவே இல்ல.
கொஞ்சம்
பாருங்க.." என குழந்தைகளைத் தூக்கிக் கொண்டு, ஓடிவரும் பெற்றோர்களுக்கான விழிப்புணர்வு பதிவு..
#ஹீமோஃபீலியா!!

உடலுக்குள் ...